Prop. 1 S (2023–2024)

For budsjettåret 2024 under Nærings- og fiskeridepartementet Utgiftskapitler: 900–954, 2421, 2426, 2429, 2440, 2460, 2540 Inntektskapitler: 3900–3951, 5325, 5326, 5329, 5440, 5460, 5574, 5612, 5613, 5614, 5625, 5629, 5656 og 5685

Les dokumentet

Rettebrev

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget