Statsbudsjettet 2024

Forenkling for bedrifter: Økt grense for direkte utgiftsføring

Regjeringen foreslår å øke grensen for direkte utgiftsføring av driftsmidler fra 15 000 kroner til 30 000 kroner. Forslaget vil gi en årlig skattelettelse over tid på 10 millioner kroner.

Grensen for direkte utgiftsføring har siden skattereformen i 1992 vært 15 000 kroner. Regjeringens forslag innebærer at grensen økes til 30 000 kroner fra 2024, og at grensen for avskrivning av rest på saldo økes tilsvarende.

– Denne endringen vil gi bedrifter raskere fradrag for mindre innkjøp og bidra til forenkling og mindre byråkrati for mange, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det anslås at forslaget vil gi en årlig skattelettelse over tid på 10 millioner kroner.

Finansministeren viser til at det er gode grunner for at ulike grenseverdier i skattesystemet ligger fast over tid.

– Da blir grensen godt kjent for de som jobber i bedriftene, og vi unngår hyppige endringer som krever justeringer i rutiner og systemer. Men vi ser nå at grensen for direkte utgiftsføring etter hvert har blitt lav på grunn av den generelle prisveksten. Derfor foreslår vi en stor økning nå, med håp om at den nye grensen kan stå seg over tid fremover, sier finansministeren.