Prop. 1 S (2023–2024)

For budsjettåret 2024 under Barne- og familiedepartementet Utgiftskapittel: 800–883, 2530, 2531 Inntektskapittel: 3841, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858, 3868, 5706

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget