Prop. 1 S (2023–2024)

For budsjettåret 2024 under Kommunal- og distriktsdepartementet Utgiftskapittel: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapittel: 3500–3595, 5312, 5570, 5607, 5615, 5616, 5635

Les dokumentet

Særskilt vedlegg

Digitale vedlegg

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget