Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 41-60 av 1152 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 4. september 2020

  04.09.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag er det mellom anna fastsett forskrift for grunnbeløp, satsar for minste pensjonsnivå og satsar for garantipensjon i folketrygda frå 1. mai 2020.

 • Offisielt fra statsråd 28. august 2020

  28.08.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Samisk språk, kultur og samfunnsliv" lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 14. august 2020

  14.08.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 14. august 2020.

 • Offisielt fra statsråd 23. juni 2020

  23.06.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt en personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge, og stortingsmeldingen "Politimeldingen - et politi for fremtiden" ble lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 19. juni 2020

  19.06.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal vurdere utfordringar knytta til sjøsikkerheit og beredskap i cruisetrafikken.

 • Offisielt fra statsråd 12. juni 2020

  12.06.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen. Pål Kulø Lønseth ble utnevnt til ny sjef for Økokrim.

 • Offisielt frå statsrådet 5. juni 2020

  05.06.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna fremja forslag om ei midlertidig lov om å utsetje fristane for årsrekneskap og generalforsamlingar, for å avhjelpe konsekvensar av Covid-19-utbrot.

 • Offisielt fra statsråd 29. mai 2020

  29.05.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i statsbudsjettet som følge av økonomiske tiltak i møte med koronaviruset.

 • Offisielt frå statsrådet 26. mai 2020

  26.05.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart Ida Lindtveit Røse konstituert til statsråd.

 • Offisielt fra statsråd 20. mai 2020

  20.05.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet sanksjonert endringer i kringkastingsloven.

 • Offisielt frå statsrådet 12. mai 2020

  12.05.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Revidert nasjonalbudsjett for 2020 og kommuneproposisjonen for 2021 vart i dag lagt fram i statsråd.

 • Offisielt fra statsråd 7. mai 2020

  07.05.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt tildelinger av overskuddet i Norsk Tipping AS for spilleåret 2019, til idretts- og kulturformål.

 • Offisielt frå statsrådet 29. april 2020

  29.04.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det fremja forslag om endringar i barnelova, om digital erklæring av farskap.

 • Offisielt fra statsråd 24. april 2020

  24.04.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt en uavhengig kommisjon (Koronakommisjonen) som skal gjennomgå og trekke lærdom fra covid 19-utbruddet i Norge.

 • Offisielt frå statsrådet 22. april 2020

  22.04.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Kompetansereformen - Lære hele livet" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 17. april 2020

  17.04.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble proposisjonen "Vilje til beredskap - evne til forsvar - langtidsplan for forsvarssektoren" lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 15. april 2020

  15.04.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 8. april 2020

  08.04.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det fastsatt flere midlertidige forskrifter om håndteringen av koronaviruset Covid-19.

 • Offisielt frå statsrådet 3. april 2020

  03.04.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det fremja forslag om ei mellombels tilskotordning for bedrifter med stort fall i omsetnad i samband med koronaviruset.

 • Offisielt fra statsråd 1. april 2020

  01.04.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det fastsatt flere midlertidige forskrifter.