Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 41-60 av 1222 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 7. januar 2022

  07.01.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det lagt fram eit forslag om endringar i mellombels lov om kompensasjonsyting for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar som har mista inntekt som følgje av covid-19.

 • Offisielt fra statsråd 22. desember 2021

  22.12.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om midlertidige endringer i bostøtteordningen.

 • Offisielt frå statsrådet 17. desember 2021

  17.12.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det oppnemnd ein kommisjon som skal vurdere kva tryggings- og forsvarspolitiske vegval og prioriteringar Noreg kan ta for best å ta hand om norsk trygging i eit 10-20 års perspektiv.

 • Offisielt fra statsråd 16. desember 2021

  16.12.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag til en midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter.

 • Offisielt frå statsrådet 14. desember 2021

  14.12.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det fastsett endringar i covid-19-forskriften.

 • Offisielt fra statsråd 10. desember 2021

  10.12.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt at tildelinger av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2021 skal deles ut til formål innen kultur, idrett, helse og rehabilitering.

 • Offisielt frå statsrådet 8. desember 2021

  08.12.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om ekstra utbetaling til mottakarar av bustønad.

 • Offisielt fra statsråd 3. desember 2021

  03.12.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram et forslag om endringer i arbeidsmiljøloven.

 • Offisielt frå statsrådet 30. november 2021

  30.11.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Det kongelege slott 30. november 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 • Offisielt fra statsråd 29. november 2021

  29.11.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 29. november 2021. Følgende vedtak offentliggjøres.

 • Offisielt frå statsrådet 26. november 2021

  26.11.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram fleire proposisjonar om endringar i statsbudsjettet for 2021.

 • Offisielt fra statsråd 19. november 2021

  19.11.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble direktør Bjørn Erik Thon åremålsbeskikket som likestillings- og diskrimineringsombud for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 12. november 2021

  12.11.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna fremja forslag om endringar i rettsgebyrlova.

 • Offisielt fra statsråd 8. november 2021

  08.11.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2022. Det ble også lagt fram endringer i skatte, avgifts og tollforslagene for 2022.

 • Offisielt frå statsrådet 5. november 2021

  05.11.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart avdelingsdirektør Knut Smedsrud beskikka på åremål som sjef for Utrykningspolitiet for ein periode på seks år.

 • Offisielt fra statsråd 29. oktober 2021

  29.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven, om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien.

 • Offisielt frå statsrådet 22. oktober 2021

  22.10.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det fremja forslag om ekstra utbetaling av bustønad som hjelp til å dekkje høge straumutgifter.

 • Offisielt fra statsråd 14. oktober 2021

  14.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd kl. 12 i dag ble arbeids- og ansvarsdelingen i Jonas Gahr Støres regjering vedtatt og statssekretærer er utnevnt.

 • Offisielt fra statsråd 14. oktober 2021

  14.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet kl. 10 i dag fikk Erna Solbergs regjering innvilget sin avskjedssøknad samtidig som Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt. Begge vedtakene gjelder fra kl. 12 i dag.

 • Offisielt fra statsråd 12. oktober 2021

  12.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag levert sin avskjedssøknad.