Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium skjer det i Kongen i statsråd, som er det same som statsrådet, under leiing av Kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. På denne nettsida står ein kort omtale av enkelte av avgjerdene som er behandla i statsrådsmøtet same dag. Nærare omtale av «Offisielt fra statsråd», mellom anna kva for saker som publiserast, er gitt i retningslinjene «Om Kongen Statsråd» punkt 11.8.


 • Offisielt frå statsrådet 9. juni 2023

  09.06.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Opptrappingsplan for psykisk helse" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 2. juni 2023

  02.06.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal se på konsekvenser av barn og unges skjermbruk og foreslå tiltak.

 • Offisielt frå statsrådet 26. mai 2023

  26.05.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnt nytt Bioteknologiråd.

 • Offisielt fra statsråd 11. mai 2023

  11.05.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2023 og kommuneproposisjonen for 2024 lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 5. mai 2023

  05.05.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag til ei lov om digital sikkerheit.

 • Offisielt fra statsråd 28. april 2023

  28.04.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om endringer i energiloven og plan- og bygningsloven.

 • Offisielt frå statsrådet 21. april 2023

  21.04.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i klimaloven.

 • Offisielt fra statsråd 14. april 2023

  14.04.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om endringer i utlendingsloven og postloven.

 • Offisielt frå statsrådet 31. mars 2023

  31.03.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram forslag til ny boklov.

 • Offisielt fra statsråd 28. mars 2023

  28.03.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om grunnrenteskatt på havbruk.

 • Offisielt frå statsrådet 24. mars 2023

  24.03.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag til ny opplæringslov.

 • Offisielt fra statsråd 17. mars 2023

  17.03.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram et forslag om endringer i rekonstruksjonslova.

 • Offisielt frå statsrådet 10. mars 2023

  10.03.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnt eit utval som skal vurdere omfang og utvikling av lågløn i Noreg.

 • Offisielt fra statsråd 3. mars 2023

  03.03.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag til ny valglov.

 • Offisielt frå statsrådet 17. februar 2023

  17.02.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om eit nytt Nansen-program for Ukraina og ei eittårig ekstraløyving til utviklingsland som er særleg ramma av krigens ringverknader.

 • Offisielt fra statsråd 10. februar 2023

  10.02.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

 • Offisielt frå statsrådet 3. februar 2023

  03.02.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram eit forslag om endringar i folketrygdloven.

 • Offisielt fra statsråd 27. januar 2023

  27.01.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Bærekraft og sikker luftfart» lagt fram. Det ble også oppnevnt et utvalg som skal utrede spørsmål om utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi i lys av nye utviklingstrekk.

 • Offisielt frå statsrådet 13. januar 2023

  13.01.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om endringar i utlendingsloven, passloven og ID-kortloven.

 • Offisielt fra statsråd 20. desember 2022

  20.12.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt at 17 millioner kroner av overskuddet til Norsk Tipping for 2021, og en tilføyelse på 8 millioner kroner fra Kultur- og likestillingsdepartementet, skal gå til tiltak mot spillproblemer.

 • Side 3 av 65
 • Side 3 av 65