Offisielt fra statsråd 28. juni 2023

I statsråd i dag er det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 28. juni 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Utnevnelser mv.

Statsministerens kontor

Statsråd Anette Trettebergstuen gis avskjed i nåde.

Stortingsrepresentant Lubna Boby Jaffery utnevnes til statsråd og overtar styret av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Statssekretærene Gry Haugsbakken og Odin Adelsten Aunan Bohmann gis avskjed i nåde fra sine embeter som statssekretærer for statsråd Trettebergstuen.

Beslutning om konstituering av politisk rådgiver Søren Eilif Rygh Swensen som statssekretær for statsråd Trettebergstuen fra og med 1. august 2023 til og med 30. september 2023, jf. kongelig resolusjon 20. juni 2023, oppheves.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen utnevnes til statssekretær for statsråd Jaffery i Kultur- og likestillingsdepartementet.

Endringene ovenfor skjer med virkning fra og med 28. juni 2023 kl. 12.00.   

Stortingsrepresentant Even Eriksen utnevnes til statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justis- og beredskapsdepartementet med virkning fra 14. august 2023.

Relatert:

Utenriksdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Hanne Brusletto til ambassadør i Lisboa, Republikken Portugal. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.