Offisielt frå statsrådet 4. august 2023

I statsrådet i dag er det gjort endringar i regjeringa.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 4. august 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Utnemningar m.m.

Statsråd Ola Borten Moe gis avskjed i nåde.

Statsråd Sandra Konstance Nygård Borch overtar ansvaret for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet. Ansvarsfordelingen mellom statsrådene i Kunnskapsdepartementet videreføres som fastsatt i kongelig resolusjon 14. oktober 2021.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad utnevnes til statsråd og overtar styret av Landbruks- og matdepartementet.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Ola Borten Moe og utnevnes på ny til statssekretær for statsråd Sandra Konstance Nygård Borch i Kunnskapsdepartementet.

Statssekretær Wenche Karen Westberg gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Sandra Konstance Nygård Borch og utnevnes på ny til statssekretær for statsråd Geir Pollestad i Landbruks- og matdepartementet. 

Endringene ovenfor skjer med virkning fra 4. august 2023 kl. 12.00.