Offisielt fra statsråd 28. mars 2023

I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om grunnrenteskatt på havbruk.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 28. mars 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Prop. 78 LS (2022-2023)
Grunnrenteskatt på havbruk

Relatert: