Proposisjoner til Stortinget

Prop. 78 LS (2022–2023)

Grunnrenteskatt på havbruk

Proposisjonen inneholder forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Lovforslaget er foreslått å tre i kraft fra og med inntektsåret 2023.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget