Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium skjer det i Kongen i statsråd, som er det same som statsrådet, under leiing av Kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. På denne nettsida står ein kort omtale av enkelte av avgjerdene som er behandla i statsrådsmøtet same dag. Nærare omtale av «Offisielt fra statsråd», mellom anna kva for saker som publiserast, er gitt i retningslinjene «Om Kongen Statsråd» punkt 11.8.


 • Offisielt fra statsråd 11. november 2022

  11.11.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt at områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» skal konsekvensvurderes for etablering av havbruk til havs.

 • Offisielt frå statsrådet 10. november 2022

  10.11.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram ein tilleggsproposisjon til forslaget til statsbudsjett for 2023.

 • Offisielt fra statsråd 4. november 2022

  04.11.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Menneskerettar for personer med utviklingshemming - det handlar om å bli høyrt og sett» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 28. oktober 2022

  28.10.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnt eit utval som skal greie ut behovet for screening av økonomisk aktivitet mot verksemder som ikkje er underlagt sikkerheitslova.

 • Offisielt fra statsråd 21. oktober 2022

  21.10.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap - Statens direkte eierskap i selskaper" lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 14. oktober 2022

  14.10.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag ble det fastsett forskrift om fredning av Henningsvær kulturmiljø i Vågan kommune i Nordland.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2023

  06.10.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 23. september og 30. september 2022 offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2023.

 • Offisielt frå statsrådet 30. september 2022

  30.09.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i vergemålsloven.

 • Offisielt fra statsråd 23. september 2022

  23.09.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) trer i kraft 1. januar 2023.

 • Offisielt frå statsrådet 16. september 2022

  16.09.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Kongen i statsråd har i dag vedteke ta inn i EØS-avtala eit direktiv om bruk av digitale verktøy og prosessar innan selskapsrett. Saka forutsett samtykke frå Stortinget.

 • Offisielt fra statsråd 9. september 2022

  09.09.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det fastsatt samiske navn på Røros kommune og Trondheim kommune.

 • Offisielt frå statsrådet 2. september 2022

  02.09.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det lagt fram ei melding til Stortinget med årsrapportane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2021.

 • Offisielt fra statsråd 26. august 2022

  26.08.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnevnt et utvalg som skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer.

 • Offisielt frå statsrådet 12. august 2022

  12.08.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det oppnemnd ei ekspertgruppe om barn i fattige familiar. Ekspertgruppa skal mellom anna sjå på korleis den offentlege innsatsen bør prioriterast, både for å styrkje oppvekstvilkåra til barn som veks opp i fattige familiar på

 • Offisielt fra statsråd 22. juni 2022

  22.06.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnevnt et utvalg som skal vurdere organisering og innhold i barnevernet sitt institusjonstilbud.

 • Offisielt frå statsrådet 17. juni 2022

  17.06.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i arbeidsmiljøloven om styrking av retten til heiltid.

 • Offisielt fra statsråd 10. juni 2022

  10.06.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt en ekstremismekommisjon som skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.

 • Offisielt frå statsrådet 3. juni 2022

  03.06.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i reglar om handtering av overvatn i byggjesaker.

 • Offisielt fra statsråd 23. mai 2022

  23.05.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram en proposisjon om samtykke til godkjenning av Finlands og Sveriges tiltredelse til Nato-traktaten av 1949. Det ble også lagt fram en proposisjon om jordbruksoppgjøret 2022.

 • Offisielt frå statsrådet 20. mai 2022

  20.05.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart direktør Hege Nilssen beskikka på åremål som direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for ein periode på seks år.

 • Side 4 av 64
 • Side 4 av 64