Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium skjer det i Kongen i statsråd, som er det same som statsrådet, under leiing av Kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. På denne nettsida står ein kort omtale av enkelte av avgjerdene som er behandla i statsrådsmøtet same dag. Nærare omtale av «Offisielt fra statsråd», mellom anna kva for saker som publiserast, er gitt i retningslinjene «Om Kongen Statsråd» punkt 11.8.


Viser 61-80 av 1234 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 30. november 2021

  30.11.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Det kongelege slott 30. november 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 • Offisielt fra statsråd 29. november 2021

  29.11.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 29. november 2021. Følgende vedtak offentliggjøres.

 • Offisielt frå statsrådet 26. november 2021

  26.11.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram fleire proposisjonar om endringar i statsbudsjettet for 2021.

 • Offisielt fra statsråd 19. november 2021

  19.11.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble direktør Bjørn Erik Thon åremålsbeskikket som likestillings- og diskrimineringsombud for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 12. november 2021

  12.11.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna fremja forslag om endringar i rettsgebyrlova.

 • Offisielt fra statsråd 8. november 2021

  08.11.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2022. Det ble også lagt fram endringer i skatte, avgifts og tollforslagene for 2022.

 • Offisielt frå statsrådet 5. november 2021

  05.11.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart avdelingsdirektør Knut Smedsrud beskikka på åremål som sjef for Utrykningspolitiet for ein periode på seks år.

 • Offisielt fra statsråd 29. oktober 2021

  29.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven, om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien.

 • Offisielt frå statsrådet 22. oktober 2021

  22.10.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det fremja forslag om ekstra utbetaling av bustønad som hjelp til å dekkje høge straumutgifter.

 • Offisielt fra statsråd 14. oktober 2021

  14.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd kl. 12 i dag ble arbeids- og ansvarsdelingen i Jonas Gahr Støres regjering vedtatt og statssekretærer er utnevnt.

 • Offisielt fra statsråd 14. oktober 2021

  14.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet kl. 10 i dag fikk Erna Solbergs regjering innvilget sin avskjedssøknad samtidig som Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt. Begge vedtakene gjelder fra kl. 12 i dag.

 • Offisielt fra statsråd 12. oktober 2021

  12.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag levert sin avskjedssøknad.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2022

  12.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 24. september og 1. oktober 2021 offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2022.

 • Offisielt fra statsråd 8. oktober 2021

  08.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan forenklingsarbeidet for næringslivet bør tas videre.

 • Offisielt frå statsrådet 1. oktober 2021

  01.10.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna fremma forslag om ikraftsetjing av lov om verksemder si openheit og arbeid med grunnleggande menneskerettar og sømelege arbeidsforhold (åpenhetsloven).

 • Offisielt fra statsråd 24. september 2021

  24.09.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om forlengelse av midlertidige endringer for dagpenger, sykepenger og omsorgspenger i møte med pandemien.

 • Offisielt frå statsrådet 20. september 2021

  20.09.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det gjort endringar i regjeringa.

 • Offisielt fra statsråd 17. september 2021

  17.09.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven).

 • Offisielt frå statsrådet 3. september 2021

  03.09.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det oppnemnt eit lovutval som skal greie ut dei samla juridiske problemstillingane i saker som gjeld negativ sosial kontroll, æresrelatert vald, tvangsekteskap, kjønnslemlesting og psykisk vald.

 • Offisielt fra statsråd 26. august 2021

  26.08.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal se på reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner.