Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2023

Fra statsråd 23. september og 30. september 2022 offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2023.

Fra statsråd 23. september 2022 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2022-2023) – For budsjettåret 2023
(departementenes fagproposisjoner):          

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Utgiftskap.: 600-672, 2470, 2541-2542, 2620-2686
Inntektskap.: 3605-3672, 5470, 5571, 5701-5705
(Nyhetssak)

Barne- og familiedepartementet
Utgiftskap.: 800-882, 2530
Inntektskap.: 3841, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858, 3868
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Utgiftskap.: 1700-1791
Inntektskap.: 4700-4799
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Utgiftskap.: 700-783, 2711-2790
Inntektskap.: 3701-3748, 5572, 5631
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Svalbardbudsjettet
(Nyhetssak)   

Justis- og beredskapsdepartementet
Utgiftskap.: 61, 400-490
Inntektskap.: 3400-3490
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Utgiftskap.: 1400-1482
Inntektskap.: 4400-4481, 5578
(Nyhetssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Utgiftskap.: 1-2, 500-595, 2412, 2445
Inntektskap.: 3500-3595, 5312, 5570, 5607, 5615-5616
(Nyhetssak)

Kultur- og likestillingsdepartementet
Utgiftskap.: 300-353
Inntektskap.: 3300-3339, 5568
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Utgiftskap.: 200-289, 2410
Inntektskap.: 3200-3288, 5310, 5617
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Utgiftskap.: 1100-1161
Inntektskap.: 4100-4150, 5576, 5652
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Utgiftskap.: 900-954, 2421, 2426, 2429, 2440, 2460, 2540
Inntektskap.: 3900-3951, 5325, 5326, 5329, 5440, 5460, 5574, 5612, 5613, 5614, 5625, 5629, 5656, 5685
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Utgiftskap.: 1800, 1810, 1820, 1850
Inntektskap.: 4800, 4810, 4820, 5582, 5680
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Utgiftskap.: 1300-1370
Inntektskap.: 4300-4354, 5619, 5672
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utgiftskap.: 100-179
Inntektskap.: 3100
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 5 (2022-2023)
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032
(Nyhetssak)

Følgende statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 3. oktober 2022:

Statsministerens kontor
Hans Majestet Kongens tale til det 167. storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikets tilstand).

Fra statsråd 30. september 2022 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet
Prop. 1 S (2022–2023)
For budsjettåret 2023 
Statsbudsjettet
(Nyhetssak)

Prop. 1 LS (2022-2023)
For budsjettåret 2023
Skatter, avgifter og toll 2023
(Nyhetssak)

Meld. St. 1 (2022-2023)
Nasjonalbudsjettet 2023
(Nyhetssak)

Prop. 1 S (2022-2023) – For budsjettåret 2023
(departementenes fagproposisjoner):

Finansdepartementet
Utgiftskap.: 20-51, 1600-1651
Inntektskap.: 3024-3051, 4600-4634, 5341, 5351, 5580, 5605, 5692-5693
(Nyhetssak)

Statsministerens kontor
Meld. St. 4 (2022-2023)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2021-2022