Meld. St. 4 (2022–2023)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2021–2022

Meldingen inneholder omtaler av regjeringens oppfølging av Stortingets anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2021–2022. Meldingen omfatter også omtaler av vedtak fra tidligere stortingssesjoner der rapporteringen ikke ble avsluttet i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 4 (2021–2022) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2020–2021.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget