Forsiden

Offisielt fra statsråd 25. november 2022

I statsråd i dag ble det lagt fram flere proposisjoner om endringer i statsbudsjettet for 2022.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 25. november 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

Prop. 29 S (2022-2023)
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Utanriksdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 16 S (2022–2023)
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Prop. 17 S (2022-2023)
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Prop. 30 L (2022-2023)
Endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022)
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet

Prop. 18 S (2022-2023)
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Forsvarsdepartementet
(Nyhetssak) og (Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 19 S (2022-2023)
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Helse- og omsorgsdepartementet
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 20 S (2022-2023)
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet

Prop. 22 S (2022-2023)
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prop. 23 S (2022-2023)
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet
(Nyhetssak)

Kultur- og likestillingsdepartementet

Prop. 24 S (2022-2023)
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet
(Nyhetssak) og (Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet

Prop. 21 S (2022-2023)
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 25 S (2022-2023)
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 26 S (2022-2023)
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet

Prop. 27 S (2022-2023)
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Prop. 28 S (2022-2023)
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Samferdselsdepartementet

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. november 2022 til lov om endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering)
Loven trer i kraft straks.
Lovvedtak 2 (2022-2023) Lov nr. 86

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det fastsettes forskrift om opphevelse av forskrift 22. juni 2012 nr. 585 om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen.

Barne- og familiedepartementet

Det fastsettes forskrift om pakkereiselovens anvendelse på Svalbard.

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 18. oktober 1991 nr. 671 om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard.

 

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 1. september 1995 nr. 772 om barnevernslovens anvendelse på Svalbard.

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 22. juni 2022 nr. 1110 om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester.

Kongens myndighet etter lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern (barnevernsloven)

  • 12-8 tredje ledd til å utnevne medlemmer i Barnesakkyndig kommisjon delegeres til Barne- og familiedepartementet.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i Alger, Den demokratiske folkerepublikk Algerie, Therese Helene Løken Gheziel, tillike til ambassadør i Tunis, Republikken Tunisia.

Utnevning av spesialrådgiver Kjetil Elsebutangen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Frode Solberg til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Nini Pharo Halle til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Thale Thomseth som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter fra 1. januar 2023 og inntil videre, dog ikke utover 31. oktober 2023.