Proposisjonar til Stortinget

Prop. 16 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget