Proposisjoner til Stortinget

Prop. 27 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget