Proposisjoner til Stortinget

Prop. 17 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget