Prop. 18 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget