Proposisjoner til Stortinget

Prop. 19 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget