Prop. 19 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Helse- og omsorgsdepartementet legg med dette fram forslag om endringar i løyvingar under enkelte kapittel i statsbudsjettet for 2022 i samsvar med punkt 2 nedanfor.

Til forsida