Proposisjoner til Stortinget

Prop. 24 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget