Prop. 25 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget