Prop. 25 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Landbruks- og matdepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022.

Til forsiden