Prop. 30 L (2022–2023)

Endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022)

Regjeringen foreslår å innføre en særregel for formuesverdsetting av oppdrettstillatelser i ikke-børsnoterte selskap som skal gjelde for inntektsåret 2022. Det foreslås at verdsettingen skal ta utgangspunkt i oppnådde auksjonspriser fra oktober 2022, istedenfor priser oppnådd i auksjoner i 2020. Bakgrunnen for forslaget er at auksjonsprisen av tillatelsene falt vesentlig etter at regjeringen varslet innføring av grunnrenteskatt på havbruksnæringen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget