Regjeringen vil ferdigstille sikring mot skred i Longyearbyen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår ytterligere 20 millioner kroner til ferdigstillelse av sikringstiltakene mot snø- og sørpeskred i Longyearbyen.

Boliger og skredsikring ved Sukkertoppen i Longyearbyen
Boliger og skredsikring ved Sukkertoppen i Longyearbyen. Foto: Sysselmannen

Klimaendringer har ført til mer nedbør og større fare for snø- og sørpeskred i Longyearbyen. Lia under Sukkertoppen er særlig utsatt for snøskred, mens området langs Vannledningsdalen er utsatt for sørpeskred. Arbeidet med skredsikring av Lia nærmer seg nå slutten.

Sikringstiltakene mot sørpeskred fra Vannledningsdalen er blitt 15 millioner kroner dyrere enn tidligere antatt. Regjeringen foreslår at man kan inngå kontrakter i år og starte opp arbeidet i 2023.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen med 5 millioner kroner for å ferdigstille sikringstiltakene mot snøskred under Sukkertoppen.

Longyearbyen skal være et trygt sted å bo, og det er derfor viktig å sikre disse områdene mot snø og sørpeskred. Med sikringstiltakene mot snø- og sørpeskred ønsker regjeringen å legge til rette for at Longyearbyen skal fortsette å være et attraktivt sted for norske familier, og dermed å bidra til å opprettholde norske samfunn på øygruppen.