Proposisjoner til Stortinget

Prop. 26 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget