Proposisjoner til Stortinget

Prop. 29 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget