Proposisjoner til Stortinget

Prop. 23 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget