Prop. 22 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget