Prop. 22 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Klima- og miljødepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022.

Til forsiden