Regjeringa gir støtte til idrettslag med økte gasskostnader

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Nå trenger ingen lengre frykte at høye gasspriser vil stenge ned idrettsanlegg, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

For idrettslagene som bruker gass som energikilde har den store økningen i gassprisene i 2022 vært en stor utfordring.

– Vi har lyttet til idrettens bekymringer, og nå som vi har fått nødvendig informasjon om omfang og kostnader, er det veldig godt å kunne legge fram dette forslaget som gir idretten støtte til økte gassregninger. Denne støtten er derfor viktig for at idrettslagene skal kunne opprettholde tilbudet, sier Trettebergstuen.

Mens de fleste av idrettslagene i Norge bruker strøm til å varme opp kunstgressbaner og holde flomlysene på, er det et mindretall som bruker gass som energikilde.

Fra før har regjeringa en egen strømstøtteordning for idretten og frivilligheten og det legges opp til at gasstøtten skal være på samme nivå som i strømstøtteordningen for frivillig sektor.

– Det er viktig for oss at barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter – uavhengig av hvordan foreldrenes økonomi ser ut. Med denne støtten får idretten mulighet til å holde hjulene i gang, samtidig som klubbene slipper å øke prisen for deltagelse, sier Trettebergstuen.

Regjeringa foreslår at Norges idrettsforbund får overført 15 millioner til fordeling til de aktuelle idrettslagene.