Lavere formuesverdsetting av oppdrettstillatelser for inntektsåret 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår å innføre en særregel for formuesverdsetting av oppdrettstillatelser i ikke-børsnoterte selskap for inntektsåret 2022. Istedenfor å bruke auksjonsverdier fra 2020, som skulle vært brukt, foreslår regjeringen å ta utgangspunkt i de oppnådde og lavere auksjonsprisene fra oktober 2022 til formuesverdsetting. Formuesskatten blir derfor redusert for eiere av havbrukstillatelser.

Bakgrunnen for forslaget er at auksjonsprisen på oppdrettstillatelser har falt vesentlig etter 2020.

– Verdien på oppdrettstillatelser falt i år på grunn av den varslede grunnrenteskatten på havbruk. Jeg ser at dette er en spesiell situasjon og mener derfor det bør avhjelpes med en midlertidig særregel for ikke-børsnoterte selskap for inntektsåret 2022, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Ved auksjonen i 2020 var vektet gjennomsnittspris på om lag 220 000 kroner per tonn MTB. I den siste auksjonen av oppdrettstillatelser i oktober 2022 ble vektet gjennomsnittspris om lag 155 000 kroner per tonn. Ved lavere auksjonspris blir dermed også formuesskatten redusert.

Forslaget omfatter ikke oppdrettstillatelser eid av personlige skattytere eller børsnoterte selskaper. De vil allerede etter gjeldende regler få en skattemessig formuesverdi for inntektsåret 2022 der verdinedgangen på oppdrettstillatelser inngår, siden disse verdsettes per 1. januar 2023.