Regjeringen sikrer full momskompensasjon til frivilligheten

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Frivillige organisasjoner står på hver dag for de som trenger det mest, derfor gir vi et skikkelig løft til frivilligheten, idretten og kulturen ved å styrke den viktigste ordningen for sektoren, nemlig momskompensasjonsordningen. Med dette sikrer vi at det blir full momskompensasjon også i år. Midlene blir utbetalt før jul og vil bidra til at flere organisasjoner kan legge til rette for de som har det særlig vanskelig nå, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I fjor var første gang siden ordningen ble etablert at organisasjonene fikk utbetalt hele det godkjente søknadsbeløpet. Midlene er frie og det er ingen rapportering på disse. Dermed kan organisasjonene bruke tid på aktivitet fremfor byråkrati og administrasjon. Flertallet av de 22 000 organisasjonene som mottar midler fra ordningen er små lokale lag og foreninger.

Regjeringen har foreslått å tilføre 154 millioner kroner til ordningen for å sikre full momskompensasjon i 2022. Frivillige organisasjoner har søkt om kompensasjon på til sammen 2 077 millioner kroner i 2022. Søknadene er basert på regnskapstall for 2021. Lotteri- og stiftelsestilsynet, som forvalter ordningen, har ikke fullført søknadsbehandlingen ennå. Foreløpige tall fra tilsynet viser at godkjent søknadsbeløp vil bli lavere enn totalbeløpet det er søkt om.