Forsida

Offisielt frå statsrådet 13. januar 2023

I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om endringar i utlendingsloven, passloven og ID-kortloven.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 13. januar 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 38 L (2022-2023)
Endringer i utlendingsloven, passloven og ID-kortloven (biometrisk sammenligning)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2022 nr. 79 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon). Følgende trer i kraft 1. februar 2023:

  • Endringsloven del I (verdipapirhandelloven)
  • Endringsloven del VI nr. 2.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 4. mars 2022 nr. 323 om forsikringsavtaler.

4. Styrer og utval

Kommunal- og distriktsdepartementet

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer av Statens lønnsutvalg fra 13. januar 2023 til 31. desember 2023.

Medlemmer:
Fagdirektør Anne Elisabeth Wold Sæther, Oslo kommune
HR-sjef Brith-Anne Svartsund, Vågan kommune
Avdelingsdirektør Ståle Tangestuen, Ringerike kommune
Avdelingsdirektør Arne Kristian Hestnes, Trondheim kommune

Varemedlemmer:
Avdelingsdirektør Ragnar Ihle Bøhn, Nes kommune
Avdelingsdirektør Inger Harstveit, Oslo kommune
Avdelingsdirektør Kirsten Agerup, Færder kommune
Direktør Jan Helge Pettersen, Oslo kommune

5. Klagesaker m.m.

Nærings- og fiskeridepartementet

Klage fra Vygruppen AS over Nærings- og fiskeridepartementets avgjørelse 18. juli 2022 om avslag på krav om innsyn 18. juli 2022 tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av ambassadør Torgeir Larsen til utenriksråd i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Jørn Gloslie til ambassadør i Brussel, Kongeriket Belgia. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Mette Tangen til generalkonsul i Rio de Janeiro, Forbundsrepublikken Brasil. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Bamako, Republikken Mali, Rigmor Elianne Skjeie Koti, tillike til ambassadør i Nouakchott, Den islamske republikk Mauritania.

Utnevning av ambassadør i Bamako, Republikken Mali, Rigmor Elianne Skjeie Koti, tillike til ambassadør i Niamey, Republikken Niger.

Klima- og miljødepartementet

Utnevning av fagdirektør Ellinor Dalbye Kasahara til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Hege Benedicte Knutsen Landmark-Høyvik til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Utnevning av utredningsleder Marte Lillehagen Garnes til underdirektør i Samferdselsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Bent-Joacim Bentzen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Bjørn Arild Gram i Forsvarsdepartementet og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Jon-Ivar Nygård i Samferdselsdepartementet.

Jakob Bjelland gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jon-Ivar Nygård i Samferdselsdepartementet og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum i Finansdepartementet.

Erling Emil Laugsand gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum i Finansdepartementet og utnevnes på ny som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre.

Anne Marie Aanerud gis avskjed i nåde som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Bjørn Arild Gram i Forsvarsdepartementet.

Endringene ovenfor skjer med virkning fra og med 16. januar 2023.
(Nyheitssak)

7. Andre saker

Helse- og omsorgsdepartementet

Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. januar 2023 til og med 14. februar 2023 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.