Prop. 38 L (2022–2023)

Endringer i utlendingsloven, passloven og ID-kortloven (biometrisk sammenligning)

I proposisjonen foreslås det en endring i utlendingsloven som gir adgang til å utlevere ansiktsfoto fra utlendingsregisteret til pass- og ID-kortmyndigheten dersom det er nødvendig for politiets oppgaver etter passloven og ID-kortloven. Tilsvarende foreslås det endringer i passloven og ID-kortloven som gir adgang til å utlevere ansiktsfoto fra pass- og ID-kortregistrene til utlendingsmyndighetene dersom det er nødvendig i forbindelse med opptak og registrering av ansiktsfoto etter utlendingsloven. Forslagene tilrettelegger for biometrisk en-til-mange-sammenligning mellom ansiktsfotoene i pass- og ID-kortregistrene og utlendingsregisteret, og inngår blant annet i arbeidet med å tilrettelegge for utstedelse av nasjonalt ID-kort til utenlandske statsborgere.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget