Forsida

Endringar blant statssekretærane

Kongen har i statsråd i dag gitt Bent-Joacim Bentzen avskil i nåde som statssekretær for forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Bentzen er utnemnt på ny som statssekretær for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Jakob Bjelland har fått avskil i nåde som statssekretær for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, og er utnemnt på ny som statssekretær for finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Erling Emil Laugsand har fått avskil i nåde som statssekretær for finansminister Trygve Slagsvold Vedum, og er utnemnt på ny som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre.

Anne Marie Aanerud har fått avskil i nåde som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre, og er utnemnt på ny som statssekretær for forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Endringane over skjer med verknad frå 16. januar 2023.

 

Regjeringa er utgått frå Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Statssekretærane er:

For statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Kristine Joy Nordenson Kallset (Ap)
Astrid Scharning Huitfeldt (Ap)
Wegard Håkon Harsvik (Ap)
Thomas Boe Hornburg (Ap)
Halvard Hølleland (Ap)
Kristoffer Thoner (Ap)
Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) – Konstituert frå 2. desember 2022 til og med 30. juni 2023
Erling Emil Laugsand (Sp) – Frå og med 16. januar 2023

For finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Erlend Trygve Grimstad (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)
Lars Vangen (Sp)
Ellen Reitan (Ap)
Jakob Bjelland (Sp) – Frå og med 16. januar 2023

For utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Eivind Vad Petersson (Ap)
Erling Rimestad (Ap)

For forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)
Oddmund Løkensgard Hoel (Sp)

For fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)
Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap)
Vidar Ulriksen (Ap)

For utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp)
Bjørg Sandkjær (Sp)

For klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)
Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap)
Aleksander Øren Heen (Sp)

For barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)
Trine Fagervik (Sp)

For forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)
Anne Marie Aanerud (Sp) – Frå og med 16. januar 2023

For samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)
Johan Vasara (Ap)
Tom Kalsås (Ap)
Bent-Joacim Bentzen (Sp) – Frå og med 16. januar 2023

For arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)
Maria Schumacher Walberg (Ap)
Nancy Lystad Herz (Ap)
Tomas Norvoll (Ap)

For helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)
Karl Kristian Bekeng (Ap)
Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)
Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap)

For kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)
Gry Haugsbakken (Ap)
Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap)

For næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
Anne Marit Bjørnflaten (Ap)

For kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)
Sindre Lysø (Ap)
Kjetil Vevle (Ap)

For landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)
Wenche Karen Westberg (Sp)

For justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)
Hans-Petter Aasen (Sp)
John-Erik Vika (Sp)
Astrid Bergmål (Ap)
Geir Indrefjord (Sp)

For olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)
Amund Vik (Ap)
Elisabeth Sæther (Ap)
Andreas B. Eriksen (Ap) – Vikar frå og med 1. august til og med 30. juni 2023

For kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)
Ole Gustav Narud (Sp)
Gunn Karin Gjul (Ap)
Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp)
Kjersti Bjørnstad (Sp)