Offisielt frå statsrådet 18. november 2022

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram eit forslag om endringar i arbeidsmiljøloven.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 18. november 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 14 L (2022-2023)
Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern)
(Nyheitssak)

Finansdepartementet

Prop. 13 S (2022-2023)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Brasil, undertegnet i Brasilia 4. november 2022

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 15 L (2022-2023)
Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven
(etablering av fagskole for brann- og redningspersonell mv.)

2. Klagesaker m.m.

Utanriksdepartementet

Klage fra Hans Christian Lindheim på Utenriksdepartementets avgjørelse 3. mai 2022 om avslag på innsyn i møtedokumenter for betalingsmekanismen INSTEX tas ikke til følge.

Nærings- og fiskeridepartementet

Klage fra advokat Trond Hatland, på vegne av 25 havbruksbedrifter, over Nærings- og fiskeridepartementets avgjørelse 8. mars 2022 om avslag på krav om innsyn tas ikke til følge.

3. Utnemningar m.m.

Finansdepartementet

Åremålsbeskikkelse av tolldirektør Øystein Børmer som tolldirektør for en ny periode på seks år.
(Nyheitssak)

4. Andre saker

Olje- og energidepartementet

Ballangen Energi AS gis tillatelse til endringer i manøvreringsreglement for regulering av Børsvatn.