Prop. 13 S (2022–2023)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Brasil, undertegnet i Brasilia 4. november 2022

Proposisjonen inneholder en ny skatteavtale mellom Norge og Brasil som erstatter skatteavtalen mellom Norge og Brasil av 1980. Avtalen bygger i stor grad på de anbefalingene som følger av FNs mønsteravtale som særskilt er rettet mot utviklingsland. Den inneholder den såkalte minstestandarden under BEPS, men også mange av de andre anbefalte skatteavtalebestemmelsene som er et resultat av G20/OECDs BEPS prosjekt.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget