Prop. 13 S (2022–2023)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Brasil, undertegnet i Brasilia 4. november 2022

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 4. november 2022 i Brasilia ble det undertegnet en ny skatteavtale mellom Norge og Brasil. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 4. november 2022. På Norges vegne ble avtalen undertegnet av Odd Magne Ruud som er Norges ambassadør til Brasil. For Brasil undertegnet Julio Cesar Viera Gomes som er Special Secretary of the Federal Revenue of Brazil.

Avtalen vil tre på datoen for mottakelsen av den siste av underrettelsene hvor begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er tatt for at avtalen i kraft kan tre i kraft.

Avtalen får virkning for skatter som fastsettes for det første inntektsåret som følger etter det året den trer i kraft.