Prop. 15 L (2022–2023)

Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole for brann- og redningspersonell mv.)

I proposisjonen fremmes forslag om endringer i brann- og eksplosjonsvernloven som skal legge til rette for etablering av en ny fagskole som skal tilby en høyrere yrkesfaglig utdanning av brann- og redningspersonell. I tillegg fremmes forslag om krav til uttømmende politiattest for ansatte i brann- og redningsvesenet, og forbud mot bruk av rusmidler og dopingmidler for ansatte i brann- og redningsvesenet og ved Brann- og redningsskolen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget