Prop. 14 L (2022–2023)

Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke arbeidstakernes rettigheter og vern. I proposisjonen foreslås det endringer knyttet til lovens arbeidstakerbegrep og arbeidsgiveransvar i konsern. Det foreslås også endringer i de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljø, arbeidsgivers drøftingsplikt om bruk av ulike tilknytningsformer samt opptjeningstiden for rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget