Prop. 14 L (2022–2023)

Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke arbeidstakernes rettigheter og vern. I proposisjonen foreslås det endringer knyttet til lovens arbeidstakerbegrep og arbeidsgiveransvar i konsern. Det foreslås også endringer i de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljø, arbeidsgivers drøftingsplikt om bruk av ulike tilknytningsformer samt opptjeningstiden for rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget