Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 81-100 av 1159 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 20. desember 2019

  20.12.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble forskrifter om vern av 46 skogområder i fylkene Hordaland, Rogaland, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, Hedmark, Trøndelag og Troms fastsatt.

 • Offisielt fra statsråd 18. desember 2019

  18.12.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 13. desember 2019

  13.12.2019 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Høytflyvende satellitter - jordnære formål", ein strategi for norsk romverksemd, lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 6. desember 2019

  06.12.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).

 • Offisielt frå statsrådet 29. november 2019

  29.11.2019 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det oppnemnd nye medlemar til hovudstyret i Noregs Bank.

 • Offisielt fra statsråd 22. november 2019

  22.11.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingene "Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023" og "Statens direkte eierskap i selskaper - bærekraftig verdiskaping" lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 15. november 2019

  15.11.2019 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Noreg og dei andre statane som er knytte til Gøteborgprotokollen, er einige om nye krav til reduserte utslepp av forureining til lufta frå 2020.

 • Offisielt fra statsråd 8. november 2019

  08.11.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» lagt fram. Det ble også oppnevnt et utvalg for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å

 • Offisielt frå statsrådet 1. november 2019

  01.11.2019 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag ble det vedteke at lovendringar om avvikling av prinsippet om eitt statsborgarskap trer i kraft 1. januar 2020.

 • Offisielt fra statsråd 18. oktober 2019

  18.10.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble distriktsmeldingen "Levende lokalsamfunn for fremtiden" lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 11. oktober 2019

  11.10.2019 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud utnemnd til ny riksadvokat.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2020

  07.10.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 20. september og 27. september 2019 offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2020.

 • Offisielt fra statsråd 27. september 2019

  27.09.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn.

 • Offisielt frå statsrådet 20. september 2019

  20.09.2019 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal gå igjennom ordninga med brukarstyrt personleg assistanse.

 • Offisielt fra statsråd 13. september 2019

  13.09.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits.

 • Offisielt frå statsrådet 30. august 2019

  30.08.2019 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart Hengsåsen naturreservat på Bygdøy i Oslo omdøypt til Prinsesseåsen naturreservat.

 • Offisielt fra statsråd 23. august 2019

  23.08.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal se på fremtidens arbeidsliv og vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

 • Offisielt frå statsrådet 9. august 2019

  09.08.2019 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart Bente Johanne Kraugerud utnemnd til direktør i Noregs Høgsterett.

 • Offisielt fra statsråd 25. juni 2019

  25.06.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble Vegard Einan utnevnt til statssekretær for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • Offisielt frå statsrådet 21. juni 2019

  21.06.2019 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag til ny lov og stortingsmelding om trus- og livssynssamfunn, som er det siste store arbeidet med å skilje stat og kyrkje.