Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 81-100 av 1184 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 26. mai 2020

  26.05.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart Ida Lindtveit Røse konstituert til statsråd.

 • Offisielt fra statsråd 20. mai 2020

  20.05.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet sanksjonert endringer i kringkastingsloven.

 • Offisielt frå statsrådet 12. mai 2020

  12.05.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Revidert nasjonalbudsjett for 2020 og kommuneproposisjonen for 2021 vart i dag lagt fram i statsråd.

 • Offisielt fra statsråd 7. mai 2020

  07.05.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt tildelinger av overskuddet i Norsk Tipping AS for spilleåret 2019, til idretts- og kulturformål.

 • Offisielt frå statsrådet 29. april 2020

  29.04.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det fremja forslag om endringar i barnelova, om digital erklæring av farskap.

 • Offisielt fra statsråd 24. april 2020

  24.04.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt en uavhengig kommisjon (Koronakommisjonen) som skal gjennomgå og trekke lærdom fra covid 19-utbruddet i Norge.

 • Offisielt frå statsrådet 22. april 2020

  22.04.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Kompetansereformen - Lære hele livet" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 17. april 2020

  17.04.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble proposisjonen "Vilje til beredskap - evne til forsvar - langtidsplan for forsvarssektoren" lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 15. april 2020

  15.04.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 8. april 2020

  08.04.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det fastsatt flere midlertidige forskrifter om håndteringen av koronaviruset Covid-19.

 • Offisielt frå statsrådet 3. april 2020

  03.04.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det fremja forslag om ei mellombels tilskotordning for bedrifter med stort fall i omsetnad i samband med koronaviruset.

 • Offisielt fra statsråd 1. april 2020

  01.04.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det fastsatt flere midlertidige forskrifter.

 • Offisielt frå statsrådet 27. mars 2020

  27.03.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna fremja ein proposisjon om endringar i statsbudsjettet som følgje av økonomiske tiltak i møte med koronaviruset.

 • Offisielt fra statsråd 20. mars 2020

  20.03.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram forslag om endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet.

 • Offisielt fra statsråd 18. mars 2020

  18.03.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I ekstraordinært statsråd i dag ble det lagt frem et forslag om en midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av koronaviruset Covid-19.

 • Offisielt fra statsråd 15. mars 2020

  15.03.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I et ekstraordinært statsråd i dag ble det fastsatt to forskrifter i anledning utbruddet av Covid-19.

 • Offisielt frå statsråd 13. mars 2020

  13.03.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna fremma to proposisjonar om økonomiske tiltak og endringar i skattelova og skattebetalingslova, i samband med virusutbrotet.

 • Offisielt fra statsråd 6. mars 2020

  06.03.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 fastsatt til mandag 13. september 2021.

 • Offisielt fra statsråd 2. mars 2020

  02.03.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 28. februar 2020

  28.02.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart Bente Lund Jacobsen åremålsbeskikka som eldreombod for ein periode på seks år. Det vart også fremja ein proposisjon om endringar i kringkastingslova.