Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsrådsalen på Slottet

Erna Solberg si regjering i Statsrådsalen på Slottet 16. oktober 2013. Framme til høgre HM kong Harald V med statsminister Solberg ved si høgre side, framme til venstre HKH kronprins Haakon.
(Foto: Cornelius Poppe/NTBscanpix)


Viser 101-120 av 1052 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 25. november 2016

  25.11.2016 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det fastsett forskrifter om vern for 33 skogområde i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust- og Vest-Agder og Rogaland.

 • Offisielt fra statsråd 18. november 2016

  18.11.2016 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Det ble holdt statsråd på Slottet i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 11. november 2016

  11.11.2016 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnemnt eit utval som skal gjennomgå og vurdere varslingsføresegnene i arbeidsmiljøloven og korleis desse vert praktiserte.

 • Offisielt fra statsråd 4. november 2016

  04.11.2016 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det lagt fram et lovforslag om aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold.

 • Offisielt frå statsrådet 28. oktober 2016

  28.10.2016 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det lagt fram eit forslag til opptrappingsplan for arbeidet mot vald og overgrep.

 • Offisielt fra statsråd 21. oktober 2016

  21.10.2016 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt en forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø.

 • Offisielt frå statsrådet 14. oktober 2016

  14.10.2016 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om skog- og trenæringa.

 • Offisielt fra statsråd

  06.10.2016 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Vedtak i statsråd 16. , 23. og 30. september 2016.

 • Offisielt fra statsråd 30. september 2016

  30.09.2016 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram en stortingsmelding om trafikksikkerhetsarbeid.

 • Offisielt frå statsrådet 23. september 2016

  23.09.2016 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i barnelova.

 • Offisielt fra statsråd 16. september 2016

  16.09.2016 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag til lov om organisering av  forskningsetisk arbeid.

 • Offisielt frå statsrådet 9. september 2016

  09.09.2016 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal sjå på statistikklova.

 • Offisielt fra statsråd 26. august 2016

  26.08.2016 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Det kongelige slott i Oslo 26. august 2016.

 • Offisielt frå statsrådet 12. august 2016

  12.08.2016 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna oppnemnt eit utval som skal greie ut forslag til ny hamne- og farvatnlov.

 • Offisielt fra statsråd 17. juni 2016

  17.06.2016 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble proposisjonen «Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren» lagt fram, og Parisavtalen om klimatiltak ratifisert.

 • Offisielt frå statsrådet 10. juni 2016

  10.06.2016 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det gjeve utvinningsløyve for petroleum på den norske kontinentalsokkelen for 23. konsesjonsrunde.

 • Offisielt fra statsråd 3. juni 2016

  03.06.2016 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingene «Verdier i pasientens helsetjeneste» og «Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 27. mai 2016

  27.05.2016 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart sentralbanksjef Øystein Olsen tilsett for ein ny periode på seks år. Det vart også oppnemnt eit utval som skal vurdere væpning av politiet i framtida.

 • Offisielt fra statsråd 20. mai 2016

  20.05.2016 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram en proposisjon om å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker. Stortingsmeldingen «NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet» ble også lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 11. mai 2016

  11.05.2016 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart revidert nasjonalbudsjett for 2016, kommuneproposisjonen for 2017 og meldinga om integreringspolitikk lagt fram.

Til toppen