Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 121-140 av 1137 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 15. juni 2018

  15.06.2018 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit teknisk beregningsutval for klima og eit utval som skal gi råd om framtidas fiskerikontroll.

 • Offisielt fra statsråd 8. juni 2018

  08.06.2018 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt at lovendringer om bedre rettsikkerhet for barn og foreldre trer i kraft fra 1. juli 2018.

 • Offisielt frå statsrådet 1. juni 2018

  01.06.2018 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det vedteke at ein avtale mellom Noreg og EU om administrativt samarbeid på området for meirverdiavgift skal tre i kraft.

 • Offisielt fra statsråd 25. mai 2018

  25.05.2018 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble tingrettdommer Inga Bejer Engh åremålsbeskikket til barneombud for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 15. mai 2018

  15.05.2018 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Revidert nasjonalbudsjett for 2018 og kommuneproposisjonen for 2019 vart i dag lagt fram i statsråd.

 • Offisielt fra statsråd 4. mai 2018

  04.05.2018 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 27. april 2018

  27.04.2018 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart "Finansmarkedsmeldingen 2018" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 20. april 2018

  20.04.2018 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt forskrifter om utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, oppretting av nytt Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, og endring av grensene for Fokstugu landskapsvernområde i Dovre og Lesja.

 • Offisielt frå statsrådet 10. april 2018

  10.04.2018 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det lagt fram ein proposisjon om utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

 • Offisielt fra statsråd 6. april 2018

  06.04.2018 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten» lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 4. april 2018

  04.04.2018 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 23. mars 2018

  23.03.2018 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Regjeringa ønskjer å overføre samfunnets reaksjonar for å ha og bruke illegale rusmidlar frå justissektoren til helsesektoren. I statsrådet i dag vart det oppnemnd eit offentleg utval som skal førebu dette arbeidet.

 • Offisielt fra statsråd 20. mars 2018

  20.03.2018 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt fra statsråd 16. mars 2018

  16.03.2018 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram forslag til ny kommunelov.

 • Offisielt frå statsrådet 9. mars 2018

  09.03.2018 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag er det fastsett endringar i forskrift om domssokn- og lagdømeinndeling. Dette inneber at Larvik tingrett, Nordre Vestfold tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett vert slått saman til ein tingrett. Namnet på den den nye

 • Offisielt fra statsråd 2. mars 2018

  02.03.2018 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et ekspertutvalg om etter- og videreutdanning som skal gjennomgå tilbud og etterspørsel for fremtidens arbeidsliv.

 • Offisielt frå statsrådet 16. februar 2018

  16.02.2018 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det lagt fram ein proposisjon om gjennomføring av OPS-prosjektet rv 555 Sotrasambandet i Hordaland med delvis bompengefinansiering.

 • Offisielt fra statsråd 9. februar 2018

  09.02.2018 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble direktør Frode Forfang åremålsbeskikket som direktør for Utlendingsdirektoratet, og direktør Ingunn-Sofie Aursnes åremålsbeskikket som direktør for Utlendingsnemnda. Begge for en ny periode på 6 år.

 • Offisielt frå statsrådet 2. februar 2018

  02.02.2018 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna utnemnd medlemmer til Kringkastingsrådet fram til 2021.

 • Offisielt fra statsråd 26. januar 2018

  26.01.2018 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble kystdirektør Kirsti Lovise Slotsvik åremålsbeskikket som direktør for Jernbanedirektoratet for en periode på seks år.