Offisielt fra statsråd 26. august 2022

I statsråd i dag er det oppnevnt et utvalg som skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 26. august 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Ikraftsetting av lov 30. oktober 2020 nr. 123 om endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig). Loven trer i kraft 1. oktober 2022.

2. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven.
(Nyhetssak)

3. Styrer og utvalg

Kultur- og likestillingsdepartementet
Det oppnevnes et utvalg for å utrede gutter og menns likestillingsutfordringer.

Leder:
Faglig sekretær Claus Moxnes Jervell, Oslo

Medlemmer:
Leder Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, Oslo
Prosjekteringsleder Arne Børke, Stokke
Seniorrådgiver Åsta Lovise Håverstad Einstabland, Kristiansand
Orlogskaptein Julie Marie Borna Fossem, Bergen
Spilleransvarlig Brede Paulsen Hangeland, Stavanger
Politisk rådgiver Aili Keskitalo, Kautokeino
Prosessoperatør Idunn Tobiassen Mauseth, Hammerfest
Gårdbruker Aasmund Nordstoga, Vinje
Forsker Liza Reisel, Oslo
Direktør Ola By Rise, Trondheim
Daglig leder Are Saastad, Oslo
Komiker Adam Andreas Bredesen Schjølberg, Oslo
Direktør Camilla Stoltenberg, Oslo
Rådgiver Sylo Taraku, Drammen
Lege Wasim Zahid, Lommedalen
Fagkonsulent Nils-Erik Ulset, Tingvoll
(Nyhetssak)

4. Klagesaker m.v.

Kultur- og likestillingsdepartementet
Klage fra Vestvågøy kommune over Kultur- og likestillingsdepartementets vedtak 24. februar 2022 om forhåndssamtykke til salg av delvis spillemiddelfinansiert hestesportanlegg med vilkår om tilbakebetaling av tidligere utbetalt spillemiddeltilskudd tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Stian Nyhus gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

Generalsekretær Sindre Lysø utnevnes til statssekretær for statsråd Tonje Brenna i Kunnskapsdepartementet. 

Endringene ovenfor skjer med virkning fra 26. august 2022 kl.12.00.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Kuala Lumpur, Malaysia, Morten Paulsen, tillike til ambassadør i Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Utnevning av ambassadør i Jakarta, Republikken Indonesia, Rut Krüger Giverin, tillike til ambassadør i Dili, Den demokratiske republikken Øst-Timor.

Utnevning av ambassadør i Pretoria, Republikken Sør-Afrika, Gjermund Sæther, tillike til ambassadør i Gaborone, Republikken Botswana.

Utnevning av ambassadør i Pretoria, Republikken Sør-Afrika, Gjermund Sæther, tillike til ambassadør i Harare, Republikken Zimbabwe.

Utnevning av ambassadør i Accra, Republikken Ghana, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Monrovia, Republikken Liberia.

Utnevning av ambassadør i Aten, Republikken Hellas, Lajla Brandt Jakhelln, tillike til ambassadør i Nikosia, Republikken Kypros.

Utnevning av ambassadør i Havanna, Republikken Cuba, Beate Stirø, tillike til ambassadør i Port of Spain, Republikken Trinidad og Tobago.

Utnevning av ambassadør i Bangkok, Kongeriket Thailand, Astrid Emilie Helle, tillike til ambassadør i Phnom Penh, Kongeriket Kambodsja.

Utnevning av ambassadør i Bern, Det sveitsiske edsforbund, Kjersti Rødsmoen, tillike til ambassadør i Vaduz, Fyrstedømmet Liechtenstein.

Utnevning av ambassadør i Bern, Det sveitsiske edsforbund, Kjersti Rødsmoen, tillike til ambassadør i Vatikanstaten.

Utnevning av seniorrådgiver Siv Kaspersen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seksjonsleder Kristin Bjørgum Berg til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Håkon Bergsjø til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Tomas Beck til brigader i Hæren og beordring i stilling som sjef Landkapasiteter Forsvarsmateriell. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av kommuneadvokat Ellen Birgitte Røsgaard og advokat Åge Gustad til tingrettsdommere ved Møre og Romsdal tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av politiadvokat Pernille Birkelund til tingrettsdommer ved Salten og Lofoten tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Marian Park Bråthen til tingrettsdommer ved Follo og Nordre Østfold tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Sigrid Anderssen Cabot til tingrettsdommer ved Haugaland og Sunnhordland tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jurist Torbjørn Hagerup Nagelhus og seniorskattejurist Camilla Mordt til tingrettsdommere ved Søndre Østfold tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Kirsti Saur til tingrettsdommer ved Trøndelag tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Gisle Alexander Johnson til lagdommer ved Agder lagmannsrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av avdelingsleder Kjetil Myhrvold til lagdommer ved Gulating lagmannsrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av fylkesnemndsleder Anne Byfuglien Ulsrud, politiadvokat Ranveig Tufte, advokat Hans Arne Nysæter og advokat Hege Stensland Sveen til tingrettsdommere ved Vestre Innlandet tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Åremålsutnevning av visepolitimester Ingmar Farstad til visepolitimester i Møre og Romsdal politidistrikt for en ny periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Utnevning av politiadvokat Marthe Gaarder til statsadvokat ved Riksadvokatembetet. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/1240 om etableringen av fremreisesystemet.