Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsrådsalen på Slottet

Erna Solberg si regjering i Statsrådsalen på Slottet 16. oktober 2013. Framme til høgre HM kong Harald V med statsminister Solberg ved si høgre side, framme til venstre HKH kronprins Haakon.
(Foto: Cornelius Poppe/NTBscanpix)


Viser 141-160 av 1014 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 21. november 2014

  21.11.2014 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt et utvalg som skal vurdere Norges helhetlige innsats i Afghanistan i perioden 2001-2014.

 • Offisielt frå statsrådet 14. november 2014

  14.11.2014 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke at fylkesmannsembetet i Vest-Agder vert slått saman med fylkesmannsembetet i Aust-Agder frå 1. januar 2016.

 • Offisielt fra statsråd 7. november 2014

  07.11.2014 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i yrkestransportloven.

 • Offisielt frå statsrådet 31. oktober 2014

  31.10.2014 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I Statsrådet i dag vart det mellom anna vedteke framlegg til ny lov om utanrikstenesta.

 • Offisielt fra statsråd 24. oktober 2014

  24.10.2014 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i statsbudsjettet for 2014 som følge av håndteringen av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014, og bruk av skogbrannhelikopter i forbindelse med de mange skogbrannene

 • Offisielt frå statsrådet 17. oktober 2014

  17.10.2014 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna oppnemnt eit ekspertutval som skal vurdere praktiseringa av retningslinene for bruk av oljeinntekter i ljos av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland og utfordringane for norsk økonomi på kort og

 • Offisielt fra statsråd 10. oktober 2014

  10.10.2014 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt et utvalg som skal vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder, og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Det ble også fastsatt en forskrift som skjerper de restriktive

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2015

  08.10.2014 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 12. september, 19. september, 26. september og 3. oktober 2014 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2015.

 • Offisielt frå statsrådet 3. oktober 2014

  03.10.2014 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart mellom anna lova om forbod mot profesjonell boksing foreslått oppheva.

 • Offisielt fra statsråd 26. september 2014

  26.09.2014 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det gitt fullmakt til å delta med norske bidrag i den internasjonale koalisjonen av stater som skal bekjempe ISIL i Irak.

 • Offisielt frå statsrådet 19. september 2014

  19.09.2014 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna oppnemnt eit utval som skal sjå på modernisering av rekneskaplovgivinga. Det vart òg oppnemnt eit utval som skal handsame lover, tiltak og ordningar for dei samiske språka.

 • Offisielt fra statsråd 12. september 2014

  12.09.2014 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen konstituert i vikariatet som fylkesmann i Troms inntil Elisabeth Aspaker tiltrer embetet høsten 2017.

 • Offisielt frå statsrådet 29. august 2014

  29.08.2014 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna vedtatt endringar i yrkestransportlova om rettane til busspassasjerar.

 • Offisielt fra statsråd 15. august 2014

  15.08.2014 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt å utvide de restriktive tiltakene vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet. I samme statsråd ble det også oppnevnt et utvalg som

 • Offisielt frå statsrådet 20. juni 2014

  20.06.2014 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om statleg eigarskap i norske selskap.

 • Offisielt fra statsråd 13. juni 2014

  13.06.2014 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om utdanning i utviklingspolitikken.

 • Offisielt frå statsrådet 6. juni 2014

  06.06.2014 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om differensiert arbeidsgivaravgift.

 • Offisielt fra statsråd 23. mai 2014

  23.05.2014 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om jordbruksoppgjøret for 2014, og Aslak Sira Myhre ble utnevnt til direktør for Nasjonalbiblioteket.

 • Offisielt frå statsrådet 14. mai 2014

  14.05.2014 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  Revidert nasjonalbudsjett for 2014 vart i dag lagt fram i statsråd.

 • Offisielt fra statsråd 9. mai 2014

  09.05.2014 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse.