Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.
Regjeringen Solberg i statsråd med Kongen og Kronprinsen på Slottet 4. mai 2018. Foto: Håkon Mosvold-Larsen/NTBScanpix

Viser 141-160 av 1080 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 26. august 2016

  26.08.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Det kongelige slott i Oslo 26. august 2016.

 • Offisielt frå statsrådet 12. august 2016

  12.08.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna oppnemnt eit utval som skal greie ut forslag til ny hamne- og farvatnlov.

 • Offisielt fra statsråd 17. juni 2016

  17.06.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble proposisjonen «Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren» lagt fram, og Parisavtalen om klimatiltak ratifisert.

 • Offisielt frå statsrådet 10. juni 2016

  10.06.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det gjeve utvinningsløyve for petroleum på den norske kontinentalsokkelen for 23. konsesjonsrunde.

 • Offisielt fra statsråd 3. juni 2016

  03.06.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingene «Verdier i pasientens helsetjeneste» og «Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 27. mai 2016

  27.05.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart sentralbanksjef Øystein Olsen tilsett for ein ny periode på seks år. Det vart også oppnemnt eit utval som skal vurdere væpning av politiet i framtida.

 • Offisielt fra statsråd 20. mai 2016

  20.05.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram en proposisjon om å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker. Stortingsmeldingen «NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet» ble også lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 11. mai 2016

  11.05.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart revidert nasjonalbudsjett for 2016, kommuneproposisjonen for 2017 og meldinga om integreringspolitikk lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 29. april 2016

  29.04.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en proposisjon om samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen om klima av 12. desember 2015.

 • Offisielt frå statsrådet 22. april 2016

  22.04.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart valdagen for stortingsvalet og sametingsvalet i 2017 fastsett til måndag 11. september 2017.

 • Offisielt fra statsråd 15. april 2016

  15.04.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om energipolitikken fram mot år 2030. Det ble også lagt fram en proposisjon om lovendringer på helse- og omsorgsområdet, som innebærer at kommunene pålegges å fastsette kriterier og

 • Offisielt frå statsrådet 5. april 2016

  05.04.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i utlendingslova.

 • Offisielt fra statsråd 1. april 2016

  01.04.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble Eli Telhaug utnevnt til departementsråd i Arbeid- og sosialdepartementet, og Petter Skarheim til departementsråd i Kunnskapsdepartementet.

 • Offisielt frå statsrådet 18. mars 2016

  18.03.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart mellom anna samanslåinga av Tjøme og Nøtterøy kommunar til nye Færder kommune formelt vedteke. Det same vart samanslåinga av Hof og Holmestrand kommunar til nye Holmestrand kommune.

 • Offisielt fra statsråd 11. mars 2016

  11.03.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er kontreadmiral Ketil Olsen utnevnt til viseadmiral, for å overta som sjef for Norges militærmisjon i Brussel.

 • Offisielt frå statsrådet 4. mars 2016

  04.03.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke ei melding til Stortinget om fosterheimsordninga.

 • Offisielt fra statsråd 19. februar 2016

  19.02.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble høyesterettsdommer Toril Marie Øie utnevnt til justitiarius i Høyesterett med tiltredelse fra 1. mars 2016.

 • Offisielt frå statsrådet 12. februar 2016

  12.02.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna gitt løyve til bygging av Sauland vannkraftverk med tilhøyrande elektrisk anlegg i Hjartdal og Notodden.

 • Offisielt fra statsråd 5. februar 2016

  05.02.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag har Kongen vedtatt sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner, med virkning fra 1. januar 2018. Navnet på den nye kommunen skal være Larvik kommune. Jernbaneinfrastrukturforetaket SF ble også vedtatt opprettet.

 • Offisielt frå statsrådet 22. januar 2016

  22.01.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart mellom anna Lars Sørgård åremålsbeskikka som direktør for Konkurransetilsynet for seks år.

Til toppen