Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 141-160 av 1126 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 20. oktober 2017

  20.10.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 13. oktober 2017

  13.10.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det lagt fram ein proposisjon om vidareutvikling av Hæren og Heimevernet.

 • Offisielt fra statsråd

  12.10.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Vedtak i statsråd 22. og 29. september og 6. oktober 2017.

 • Offisielt fra statsråd 6. oktober 2017

  06.10.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.

 • Offisielt frå statsrådet 29. september 2017

  29.09.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Med heimel i sikkerhetsloven blei det i statsråd i dag lagt ned forbod mot å byggje ei planlagt gangbru i Nydalen i Oslo, der delar av brua går innanfor PSTs perimetersikring.

 • Offisielt fra statsråd 22. september 2017

  22.09.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et lovutvalg som skal utrede grunnopplæringens område.

 • Offisielt frå statsrådet 15. september 2017

  15.09.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal sjå på rettsleg regulering av IKT-tryggleiksområdet.

 • Offisielt fra statsråd 1. september 2017

  01.09.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant annet lagt fram forslag til endringer i barnelova og straffeloven for bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep.

 • Offisielt frå statsrådet 25. august 2017

  25.08.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit ekspertutval som skal sjå på kjønnsforskjellar i skuleprestasjonar.

 • Offisielt fra statsråd 11. august 2017

  11.08.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal utrede domstolenes organisering.

 • Offisielt frå statsrådet 21. juni 2017

  21.06.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart stortingsmeldinga «Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi» lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 16. juni 2017

  16.06.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 9. juni 2017

  09.06.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart stortingsmeldinga "IKT-sikkerhet - Et felles ansvar" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 2. juni 2017

  02.06.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er Lars Sponheim utnevnt til fylkesmann i Hordaland og Sogn og Fjordane, og Harald Tom Nesvik til fylkesmann i Møre og Romsdal. De er utnevnt for en periode på seks år, med virkning fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 • Offisielt frå statsrådet 22. mai 2017

  22.05.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det lagt fram ein proposisjon om lovendringar som vil gje skjerpa straff ved fleire grove integritetskrenkingar, og styrkt oppreisingsvern ved krenkingar gjorde av fleire i fellesskap.

 • Offisielt fra statsråd 11. mai 2017

  11.05.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2017, proposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2017 og kommuneproposisjonen for 2018 lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 5. mai 2017

  05.05.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal sjå på finansiering av livsopphald ved opplæring av vaksne.

 • Offisielt fra statsråd 28. april 2017

  28.04.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt tildelinger av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2016, til idretts- og kulturformål.

 • Offisielt frå statsrådet 21. april 2017

  21.04.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart stortingsmeldinga "Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 5. april 2017

  05.04.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er lovforslaget «Endringer i kommunestrukturen» lagt fram.