Offisielt fra statsråd 7. mars 2022

I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 7. mars 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statsråd Marte Mjøs Persen overtar styret av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statsråd Bjørnar Selnes Skjærans bestyrelse av Arbeids- og inkluderingsdepartementet opphører.   

Stortingsrepresentant Terje Aasland utnevnes til statsråd og overtar styret av Olje- og energidepartementet. 

Statssekretær Truls Aronsen Wickholm gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Bjørnar Selnes Skjæran i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statssekretærene Maria Schumacher Walberg og Nancy Lystad Herz gis avskjed i nåde som statssekretærer for statsråd Bjørnar Selnes Skjæran i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretærer for statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Regionsjef Stian Nyhus utnevnes til statssekretær for statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statssekretær Amund Vik gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Marte Mjøs Persen i Olje- og energidepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Terje Aasland i Olje- og energidepartementet.

Politisk rådgiver Elisabeth Sæther utnevnes til statssekretær for statsråd Terje Aasland i Olje- og energidepartementet.

Kjetil Vevles konstitusjon som statssekretær for statsråd Marte Mjøs Persen i Olje- og energidepartementet opphører. Han gjeninntrer i sin konstitusjon som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre i den perioden statssekretær Andreas Bjelland Eriksen avvikler foreldrepermisjon.  

Endringene skjer med virkning fra 7. mars 2022 kl. 14.00. 
(Nyhetssak)