Offisielt fra statsråd 12. april 2022

I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 12. april 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statsråd Odd Roger Enoksen gis avskjed i nåde.

Statsråd Bjørn Arild Gram overtar styret av Forsvarsdepartementet.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik utnevnes til statsråd og overtar styret av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Odd Roger Enoksen og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Bjørn Arild Gram i Forsvarsdepartementet.

Statssekretærene Ole Gustav Narud, Gunn Karin Gjul, Nancy Charlotte Porsanger Anti og Kjersti Bjørnstad gis avskjed i nåde fra sine embeter som statssekretærer for statsråd Bjørn Arild Gram og utnevnes på nytt til statssekretærer for statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Endringene skjer med virkning fra 12. april 2022 kl. 14.00.
(Nyhetssak)