Endringar i regjeringa

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Kongen har i statsråd i dag utnemnt Bjørn Arild Gram (Sp) som forsvarsminister. Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er utnemnt til kommunal- og distriktsminister.

Regjeringa er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Regjeringa ser slik ut frå 12. april kl. 14.00:

Statsminister
Jonas Gahr Støre (Ap)

Finansminister
Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Utanriksminister
Anniken Huitfeldt (Ap)

Forskings- og høgare utdanningsminister
Ola Borten Moe (Sp)

Fiskeri- og havminister
Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)

Utviklingsminister
Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Klima- og miljøminister
Espen Barth Eide (Ap)

Barne- og familieminister
Kjersti Toppe (Sp)

Forsvarsminister
Bjørn Arild Gram (Sp)

Samferdselsminister
Jon-Ivar Nygård (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister
Marte Mjøs Persen (Ap)

Helse- og omsorgsminister
Ingvild Kjerkol (Ap)

Kultur- og likestillingsminister
Anette Trettebergstuen (Ap)

Næringsminister
Jan Christian Vestre (Ap)

Kunnskapsminister
Tonje Brenna (Ap)

Landbruks- og matminister
Sandra Borch (Sp)

Justis- og beredskapsminister
Emilie Enger Mehl (Sp)

Olje- og energiminister
Terje Aasland (Ap)

Kommunal- og distriktsminister
Sigbjørn Gjelsvik (Sp)