Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 161-180 av 1158 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 26. januar 2018

  26.01.2018 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble kystdirektør Kirsti Lovise Slotsvik åremålsbeskikket som direktør for Jernbanedirektoratet for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 17. januar 2018

  17.01.2018 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det gjort endringar i regjeringa.

 • Offisielt fra statsråd 12. januar 2018

  12.01.2018 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt en ekspertgruppe som skal utrede tiltak for å øke sysselsettingen.

 • Offisielt frå statsrådet 19. desember 2017

  19.12.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna sanksjonert endringar i likestillings- og diskriminiseringsloven, kommuneloven og regnskapsloven.

 • Offisielt fra statsråd 15. desember 2017

  15.12.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble forskrifter om vern av skogområder i fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark og Nord-Trøndelag vedtatt.

 • Offisielt frå statsrådet 8. desember 2017

  08.12.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det lagt fram ein proposisjon om endringar i straffeprosessloven og folketrygdloven. Endringane handlar om tilgang og rett til offentlege ytingar ved unndraging av straff eller strafforfølging.

 • Offisielt fra statsråd 1. desember 2017

  01.12.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble forskrifter om vern av 36 skogområder i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Østfold, Hedmark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Troms vedtatt.

 • Offisielt frå statsrådet 24. november 2017

  24.11.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det gitt samtykke til bygging av kraftverka Dalaåna og Nordåna i Forsand kommune. Samstundes er det gitt løyve til reguleringar og overføringar frå Daladalen til Lyngsvatnet.

 • Offisielt fra statsråd 17. november 2017

  17.11.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble finansieringen av Bypakke Bergen i Hordaland vedtatt.

 • Offisielt frå statsrådet 10. november 2017

  10.11.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag er det fastsett forskrifter om vern for 10 skogområder i Nordland.

 • Offisielt fra statsråd 3. november 2017

  03.11.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram proposisjoner om endringer i energiloven og naturgassloven.

 • Offisielt frå statsrådet 27. oktober 2017

  27.10.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vert det mellom anna utnemnd nye statssekretærar.

 • Offisielt fra statsråd 20. oktober 2017

  20.10.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 13. oktober 2017

  13.10.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det lagt fram ein proposisjon om vidareutvikling av Hæren og Heimevernet.

 • Offisielt fra statsråd

  12.10.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Vedtak i statsråd 22. og 29. september og 6. oktober 2017.

 • Offisielt fra statsråd 6. oktober 2017

  06.10.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.

 • Offisielt frå statsrådet 29. september 2017

  29.09.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Med heimel i sikkerhetsloven blei det i statsråd i dag lagt ned forbod mot å byggje ei planlagt gangbru i Nydalen i Oslo, der delar av brua går innanfor PSTs perimetersikring.

 • Offisielt fra statsråd 22. september 2017

  22.09.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et lovutvalg som skal utrede grunnopplæringens område.

 • Offisielt frå statsrådet 15. september 2017

  15.09.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal sjå på rettsleg regulering av IKT-tryggleiksområdet.

 • Offisielt fra statsråd 1. september 2017

  01.09.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant annet lagt fram forslag til endringer i barnelova og straffeloven for bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep.