Offisielt fra statsråd 5. februar 2021

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå årsakene til skredet i Gjerdrum og arbeidet med forebygging av kvikkleirskred.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5 februar 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 80 L (2020-2021)
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Parat/YS og NHO og Fagforbundet/LO og NHO i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020

2. Forskrifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om opphevelse av forskrift 15. juni 2001 nr. 611 om krav til utsteder av kvalifiserte sertifikater fastsettes.

3. Styrer og utvalg

Olje- og energidepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal gjennomgå årsakene til skredet i Gjerdrum og arbeidet med forebygging av kvikkleireskred.

Leder:

Inge Ryan, lærer, Levanger

Øvrige medlemmer:

  1. Annegrete Bruvoll, partner, Oslo
  2. Ketil Matvik Foldal, beredskapssjef, Lillestrøm
  3. Gunnar Ove Hæreid, assisterende statsforvalter, Sogndal
  4. Tone Merete Muthanna, professor, Trondheim
  5. Steinar Nordal, professor, Trondheim
  6. Hanne Bratlie Ottesen, senioringeniør, Nordre Follo
  7. Inger-Lise Solberg, forsker, Trondheim

(Nyhetssak)

4. Klagesaker m.v.

Arbeids- og sosialdepartementet
Klage fra Christoffer Conrad Eriksen og Ingunn Ikdahl over Arbeids- og sosialdepartementet sitt vedtak 29. september 2020 om avslag på krav om innsyn i dokument nr. 6 i sak 14/1600. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av avdelingsleder Marianne Jakobsen som direktør i Utlendingsnemnda for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Statsministerens kontor
Statssekretær Frøydis Høyem gis med virkning fra 5. februar 2021 kl. 12.00 avskjed i nåde.

Politisk rådgiver Saliba Andreas Korkunc utnevnes med virkning fra 5. februar 2021 kl. 12.00 til statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet. 

Avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen konstitueres som statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Finansdepartementet fra og med 10. mars 2021 til og med 8. desember 2021.
(Nyhetssak)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåing av avtale mellom Noreg og Sverige om avvikling av bompengesystem på Den nye Svinesundsforbindelsen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Instruks for arbeidet med objekt- og infrastruktursikkerhet for departementsbygningene fastsettes.
(Nyhetssak)